El passat 22 de febrer la Fundació BCN Formació Professional va participar, juntament amb agents socials i serveis territorials de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, de la sessió d’aquesta taula. Dita sessió va abordar la situació dels ensenyaments de règim especial per part de la Coordinadora d’Escoles d’Art i Disseny de Catalunya i la presentació del mapa de Formació Professional i prospectiva per part del Departament d’Educació. Ambdós continguts cobren especial rellevància en l’estratègia  territorialment concertada de planificació de l’oferta formativa d’FP al territori de la Vegueria.

Dita participació s’origina amb la visita institucional que la Fundació va portar a terme al delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, el Sr. Joan Borràs i Albaroch, que ha situat la FP com  una de les línies de treball prioritàries de la delegació i ha incorporat  la Fundació BCN Formació Professional com a participant de la taula específica que treballa la FP al territori de la Vegueria de Barcelona.