El dia 26 de febrer, a la seu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, es va presentar l’Informe General de Prospectiva de Catalunya. Aquest informe, que serà quadriennal, té com a objectiu orientar la planificació dels serveis bàsics del Sistema FPCAT. Aquesta planificació ha de permetre incrementar la competitivitat del teixit productiu, millorar la qualificació de les persones i generar més i millor ocupació en termes de capacitat d’inserció i d’estabilitat per a les persones treballadores. Es tracta d’una planificació integrada, basada en evidències, inclusiva i amb perspectiva de gènere.

Aquest marc general dels sectors FPCAT permetrà un treball molt més acotat en el territori.