La Fundació BCN Formació Professional va participar el 19 d’octubre, a la 1ª Reunió del grup de Treball d’Administracions locals i supralocals per a l’impuls del model FP Dual , a la seu de la Caixa Rural de Saragossa. Al grup hi participen el CEB, Ajuntaments de Molins de Rei, Granollers, Viladecans, Sevilla i Màlaga.

El projecte liderat per la Fundació Bertelsmann té com a objectiu generar un espai de reflexió i propostes de millora per impulsar l’FP dual a l’àmbit local.

Així mateix, i posteriorment els dies 20 i 21 d’octubre, vàrem assistir a la VIII edició del Foro Alianza per a l’FP Dual titulat “FP Dual: presente y  futuro tras una década de implantación”,coorganitzat per la Fundació Bertelsmann, el Govern d’Aragó i  la Fundació Basilio Paraíso de la Cambra de Comerç de Saragossa.