El dia 6 de juny  el CEMB i el CFPB varen debatre sobre la situació actual de les polítiques educatives a la ciutat en el darrer Plenari del curs i del mandat municipal.

Amb aquest acte conjunt dels dos Consells, celebrat a l’Institut Milà i Fontanals, es va voler generar un espai de reflexió i debat col·lectiu de la comunitat educativa i l’ecosistema de l’FP de Barcelona sobre l’estat actual de les polítiques educatives de la ciutat.

Per això, es va presentar públicament l’informe d’Oportunitats Educatives de Barcelona 2022, la quarta edició de la recerca biennal que elabora l’Institut Metròpoli. Aquest informe analitza la situació de l’educació al llarg i ample de la vida a la ciutat de Barcelona, posant una atenció especial en les desigualtats educatives.

En el marc del Consell de l’FP, el dia 12 de juny es va reunir el grup de treball sobre planificació educativa. La Fundació ocupa la 3era vicepresidència del Consell de l’FP i participava activament en totes les activitats.