La manca de talent és una de les barreres més significatives pel desplegament del vehicle elèctric.

  • Les empreses assenyalen que la manca de talent és un dels principals topalls pel sector. El vehicle elèctric, amb una projecció econòmica i d’ocupació elevada, afronta dificultats significatives per trobar els perfils professionals necessaris per desenvolupar-se
  • Diversificació i nous perfils professionals. Els perfils professionals més demandats en el sector emergent del vehicle elèctric (VE) són tècnics en programació i informàtica del VE, ciberseguretat, tècnics demanteniment i reparació, comercials especialitzats, instal·ladors elèctrics de punts de recàrrega, especialistes en gestió de xarxes intel·ligents i perfils transversals com agregadors de dades.

L’estudi  “El Sector del Vehicle Elèctric en Clau de FP” elaborat per la Fundació BCN Formació Professional per encàrrec de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha comptat amb la participació de més de 200 empreses del sector de la mobilitat elèctrica i més de 20 experts sectorials amb L’objectiu d’identificar les necessitats del vehicle elèctric pel que fa als perfils professionals que requereix aquest sector en expansió.

Un dels principals objectius de l’agenda 2030 de la Unió Europea és aconseguir un desenvolupament econòmic global i sostenible respectuós amb el planeta i els recursos que aquest ofereix. La problemàtica climàtica és a l’ordre del dia en l’activitat legisladora i de programació de polítiques públiques. En el sector de l’automoció, això es tradueix en potenciar l’energia verda i renovable com a font d’energia per a la mobilitat, i com a conseqüència, el sector travessa canvis rellevants i irreversibles.

1.135 matriculacions de vehicles elèctrics a la província de Barcelona al 2021

La fotografia del mercat del vehicle elèctric assenyala un increment de la demanda amb 11.135 matriculacions l’any 2021 a la província de Barcelona i un augment d’un 375% respecte a l’any 2017. Per altra banda es preveu per als propers anys la creació de 140.000 llocs de treball al conjunt de l’Estat Espanyol vinculats a la mobilitat elèctrica, 250.000 matriculacions de VE i un desplegament d’entre 80.000 i 110.000 punts de recàrrega (Gobierno de España, 2021).

Els nous transports privats interurbans, les micromobilitats mitjançant el patinet elèctric o la bici elèctrica, l’abaratiment del cost de les bateries elèctriques i la seva major rapidesa de càrrega i menor pes d’aquestes conjuntament amb un augment dels punts de càrrega, tant a la metròpolis com a les carreteres, i la major conscienciació de la població envers la sostenibilitat dels seus desplaçaments són alguns dels factors que imprimeixen velocitat a la transició vers al vehicle elèctric. L’abast d’aquesta transició en tota la cadena de valor del sector és profunda i afecta des de concessionaris i assegurances fins a tallers de manteniment, serveis postvenda, indústria automobilística i instal·lació i manteniment de punts de càrrega.

La mobilitat elèctrica requereix noves tipologies de personal qualificat com per exemple especialistes en programació i software de vehicle elèctric, ciberseguretat, especialistes en la venda,  manteniment i reparació, tasca comercial i comunicació i especialitzada, o especialistes d’instal·lacions i manteniments de punts de càrrega.

L’estudi assenyala que el perfil professional que predomina actualment en el sector de l’automació és el d’home entre 36 i 55 anys. Gairebé un 50% d’aquests han cursat formació professional, però actualment entre aquest col·lectiu manca l’especialització necessària que requereix la transició vers la mobilitat elèctrica i també (assenyalen les empreses)  manca d’informació per gestionar i adaptar-se als canvis tant profunds del sector. Les empreses que han participat en l’estudi assenyalen que calen inversions significatives per adaptar espais públics i privats (tallers d’automòbils, instal·lacions elèctriques de llars, d’edificis i a la via pública) però també inversions i mesures per actualitzar i generar el talent necessari. Aquest aspecte segons les empreses i experts consultats no s’està produint al ritme necessari per assolir els objectius i tempos fixats per les administracions públiques en matèria de mobilitat sostenible.

L’estudi de la  Fundació Barcelona Formació Professional mostra la necessitat que té el sector de mà d’obra especialitzada i de coneixement. Per això entre les línies de treball assenyalades destaca la recomanació de desplegar oferta formativa ja existent al catàleg formatiu però amb molt poca presència a la província de Barcelona, com els especialistes d’FP en manteniment de VE o d’instal·ladors i manteniment de punts de càrrega de VE. També recomana la generació de centres d’FP integrats en el sector del Vehicle Elèctric que complementi l’oferta del Centre de Formació Professional de l’Automoció (Martorell) a més de generar i diversificar els canals d’oferta formativa per a treballadors en actiu del sector que hauran de passar necessàriament per un procés de re-skilling (tornar a capacitar a empleats en competències que la companyia necessita suplir), i up-skilling (procés de reforçar la formació en habilitats que el treballador ja tingui o que siguin similars a la seva àrea de coneixement) per tal de poder continuar ocupats en el sector.

Accedeix al estudi i la seva infografia aquí: https://www.fundaciobcnfp.cat/coneixement/estudis-sectorials/