El divendres 16 de desembre varem asistir a la Llotja de Mar a l’acte de presentación de l’Estudi Inserció Laboral dels  Ensenyaments Professionals  2022 elaborat conjuntament pel Departament d’Educació i el Consell General de les Cambres de Comerç de Catalunya, en què s’evidencia que els ensenyaments professionals continuen sent una de les millors vies d’inserció laboral.

Algunes dades destacables de l’Estudi:

  • Després del curs 2020-2021, només un 12% dels joves de 16 a 25 anys que van obtenir un títol d’FP a Catalunya estaven en situació d’atur, una xifra irrisòria si es compara amb la mitjana de l’atur juvenil, que se situava en un 42%.
  • L’empresa de pràctiques, o de dual, esdevé el canal d’intermediació més efectiu per trobar feina.
  • Les cinc famílies professionals en que hi ha una inserció laboral més gran són: indústries extractives (80%), energia i aigua (67,90%), química (65,37%), instal·lació i manteniment (62,72%), fusta i suro (62,16 %) i nou famílies professionals més superen el 50% d’inserció: fabricació mecànica, sanitat, maritimopesquera, indústries alimentàries,  electricitat i electrònica, turisme, serveis socioculturals i a la comunitat, transport, comerç, administració i gestió i seguretat i medi ambient.