El dia 23 de novembre es va reunir a l’Institut Bonanova, centre d’FP especialitzat en l’àmbit sanitari, el plenari del Consell de l’FP de Barcelona.

A la reunió es va fer balanç dels 10 anys de l’FP Dual a l’Ajuntament de Barcelona, plantejant aquesta formació amb la doble mirada: educativa i d’inserció laboral. Es van presentar i analitzar les dades de matriculació del curs 2002-23; les taxes d’abandonament educatiu i les tendències en la demanda. També es va aprofitar per a presentar els certificats de professionalitat com a complement de la formació inicial.

El Consell va aprovar un informe de propostes per a reduir l’abandonament educatiu.