Ja està disponible la nova convocatòria del pla de mesures d’innovació a la Formació Professional.

El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

A través del Pla de Mesures Innovació a l’FP es potencien iniciatives que posen en valor l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu i el foment de la inserció laboral,  entre altres elements clau.

Trobeu la convocatòria a la pàgina del nostre projecte: https://www.fundaciobcnfp.cat/innovacio/pla-de-mesures-innovacio-a-lfp/