La pandèmia ha reforçat encara més el sector de les cures a les persones dependents,  un sector econòmic estratègic i clau, que necessita comptar amb professionals qualificats.

Des de la Fundació BCN Formació Professional, en col·laboració amb el projecte europeu + Resilient sobre El futur de l’ocupació en el sector de les cures, hem elaborat dins l’apartat tendències de futur un Mapa de formació del sector de les cures, en la que trobareu:

•    Tendències del sector
•    Indicadors rellevants de formació i ocupació
•    Mapa de formació professional (integrant formació inicial, continua i
ocupacional) del sector de les cures (atenció a la gent gran i a la
dependència)