El passat dimecres 2 de desembre Àngel Tarriño, responsable de l’Observatori de Fundació BCN FP va presentar al consorci de la Zona Franca l’últim estudi de la colecció Presentem la necessitat d’adaptar les propostes formatives d’FP al sector logístic mitjançant el nostre estudi: Sectors econòmics emergents i la Formació Professional a la regió Metropolitana de Barcelona: El sector logístic.

  • L’estudi explica la necessitat d’adaptar les propostes de formació professional als requeriments actuals del sector logístic.
  • L’ estudi planteja línies d’actuació per la transformació de les principals ocupacions de l’activitat logística, així com propostes per garantir la qualitat i l’adequació de l’oferta de formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Van participar a l’acte de presentació Pere Navarro, delegat especial de l’Estat en el CZFB; Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB i Àngel Tarriño, responsable de l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional.

En paraules de Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, “estem vivint un moment de transformació social en el qual està canviant la forma que tenim de produir, consumir o relacionar-nos, amb un pes especial de les noves tecnologies, que també marcarà un canvi en els perfils més sol·licitats en el món laboral i, conseqüentment, en la formació necessària per donar resposta a les noves necessitats. I hem de preparar als futurs professionals per aquest canvi”.

Per part seva, Montserrat Ballarín, vicepresidenta de de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic del AMB, ha assegurat que “en el context actual, complex i inèdit arran de la irrupció del covid-19, es reforça la percepció que hi havia sobre l’activitat logística com a sector estratègic, ja que la pandèmia posa de manifest les estratègies de les empreses logístiques per evitar la interrupció de la cadena de subministrament”. Al que ha afegit: “tot el sector s’enfronta al desafiament de la demanda actual de serveis derivats de la incertesa econòmica i sanitària, i als canvis tecnològics i d’hàbits de consum que estem vivint”.

“Hem iniciat una línia de treball amb empreses significatives del sector per a fer un diagnòstic una mica més detallat”, va assenyalar l’Angel tarriño, de l’Observatori de la FP de la Fundació BCN Formació Professional, Àngel Tarriño.

No obstant això, aquest no és l’únic perfil demandat, perquè l’informe ha llistat un total de dotze, dels quals la meitat són de difícil cobertura. També és el cas de la formació en automatització i robòtica industrial, una altra la demanda de la qual és superior al nombre de titulats.

L’estudi apunta que la falta de visió integral del sector es deu a la seva complexitat i al fet que la formació professional no agrupa sota una mateixa família l’oferta formativa vinculada a la logística. En aquest sentit, es relaciona principalment amb àmbits del comerç i màrqueting, així com administració i gestió, encara que també destaquen altres branques com les del transport i manteniment de vehicles o la d’informàtica i comunicacions.

Trobeu aquí el recull de premsa de la presentació de l’estudi