Hem publicat la novena edició de l’Anuari de la Formació Professional i el mercat de treball, amb gran quantitat d’informació i anàlisi en relació al curs 2018/19. Aquesta publicació pretén aglutinar i ordenar la gran quantitat de dades disponibles en relació a l’FP a Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a partir de diverses fonts públiques d’informació.

Quina és la situació laboral de les persones graduades en FP? Quins estudis compten amb més places i quins són els més demandats per l’alumnat? Amb l’Anuari de l’FP es responen aquestes i moltes altres preguntes, que abasten des del començament dels estudis, totes les diferents modalitats d’FP, la continuació d’estudis o el context laboral. Inclou també la presentació de dades i tendències amb infografies.

Aquest anuari s’ha desenvolupat des de l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional en conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Han col·laborat aportant les dades necessàries per a la seva elaboració el Departament d’Educació de la Generalitat, el Servei d’Ocupació de Catalunya, el Consorci d’Educació Contínua de Catalunya i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Les fonts estadístiques públiques consultades han estat: l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, les estadístiques del Departament d’Educació de Barcelona, la Base de dades Hermes de la Diputació de Barcelona, l’Enquesta de Població Activa de l’INE i l’Estudi sobre la inserció laboral dels graduats d’ensenyaments professionals del Departament d’Educació i el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.