Aquestes últimes setmanes s’han dut a terme diversos tallers de creativitat, per on han passat més de 800 estudiants participants al MetròpolisFPLab! Hem impartit dinàmiques de treball per poder proposar idees completes que resolguin els reptes plantejats.

Alhora, hem seguit visitant les entitats participants per conèixer com operen i que els equips puguin fer propostes que encaixin al 100% a dites empreses.