La IX edició del Fòrum Aliança per a l’FP Dual ha brindat un espai de diàleg en el qual representants del món empresarial i educatiu, a més d’institucions i experts en l’àmbit nacional i internacional, han debatut sobre la transició de l’FP dual cap a un model d’èxit futur.

A més de presentar-se iniciatives i projectes clau de l’FP dual en empreses, centres educatius i organitzacions, el Fòrum també ha permès aprofundir en l’educació dual en l’entorn universitari, on la Fundació ha participat amb la sessió “Educació dual: Construint ponts entre l’educació superior i l’FP dual” en la qual hem aprofundit en l’educació dual en l’entorn universitari i els aspectes clau de la transferència d’un model dual, on la nostra gerent, Neus Pons, ha protagonitzat un diàleg del qual es desprèn que “alguna cosa s’està movent en l’àmbit de la Universitat, que segueix el deixant de l’FP dual. La Formació dual universitària és la pròxima parada del tren de la dual”.

Més tard, Ángel Tarriño, coordinador de l’Observatori de la Fundació, juntament amb Manuel Fernández, director de EFA La Malvesía, s’han reunit en una taula rodona, moderada per Victoria Sanjuan, investigadora de l’Observatori, també de la nostra Fundació, que ha posat el focus en la rotació entre empreses en programes d’FP dual, amb l’estudi sobre “La rotació entre empreses en programes de FP dual“: quan la llei es desplegui, la dual rotatòria pot ser clau per a desenvolupar aquest model en un territori amb pimes i micropimes».