Abordar l’orientació com un element clau per impulsar l’FP ha estat l’objectiu de la “Jornada FP. L’orientació a la ciutat”, que s’ha fet aquest matí al Centre Cultural Bellvitge Gornal amb la participació de representants dels àmbits de l’educació, la formació, la recerca i l’empresa.

S’ha exposat que l’FP ha de tenir un paper destacat en els projectes que s’abordin per afrontar els reptes de futur i la transformació dels municipis oferint ensenyaments que s’adaptin a les demandes del mercat laboral i a les noves professions que sorgeixin. Ha destacat també la necessitat del treball conjunt entre les administracions, el món de l’ensenyament i el sector empresarial.

Hem participat i donat suport, així com hem pogut conèixer les bones pràctiques del propi ajuntament i hem pogut debatre amb els diferents agents implicats en l’orientació, tant des de la part educativa com empresarial, posant de manifest la rellevància del món local en l’FP pel seu coneixement.