Octubre de 2023 finalitza amb un augment del número de persones aturades a Barcelona: 62.414, un 1% més que al mes de setembre. Alhora, però, la contractació ha continuat per la via del creixement que es va iniciar el mes de setembre, amb un notable ascens durant el mes d’octubre: un creixement d’un 20,3% a la ciutat de Barcelona (amb 79.619 contractes el darrer mes, 16.181 més que el mes anterior) i d’un 1,1% a la resta de l’Àmbit Metropolità.

Pel que fa a la contractació: ha experimentat un augment del 20,3% al mes d’octubre, donant continuïtat a l’ascens iniciat al mes de setembre (31,5%). No obstant, els 79.619 contractes al mes d’octubre a la ciutat de Barcelona són un 2,5% menys que al mateix mes de 2022. El grup que ha estat afectat d’una forma més positiva ha estat el de les persones de 45 anys i més (24,2%), i el que ha crescut a un menor ritme, tot i que igualment notable, és el de les persones de 25 a 29 anys (15,4%). En relació al nivell formatiu, els perfils més beneficiats han estat aquells amb formació d’FP, amb un creixement del 43,8% per als professionals amb Cicle Formatiu de Grau Mitjà, i amb un ascens del 34,7% per a aquells amb Cicle Formatiu de Grau Superior. Per últim, la majoria de la contractació ha estat temporal (56,6%) i, alhora, ha estat aquest el tipus de contractació que ha protagonitzat la pujada respecte el mes anterior.

Pel que fa a la desocupació: L’atur puja un 1% durant el mes d’octubre de 2023 respecte el mes de setembre, amb 622 persones aturades més. Aquest augment ha afectat per igual tant a homes com a dones, que han seguit el ritme de la mitjana de la ciutat. La pujada del número de persones aturades afecta a tots els grups d’edat, amb ritmes relativament similars al de la mitjana de la ciutat.

Pel que respecta a les activitats econòmiques de referència a Barcelona, l’única que al darrer mes ha disminuït el seu número de persones aturades és l’educació (-3,3%). A la cara contrària, les activitats que més han augmentat en nombre d’aturats/des són els serveis a edificis i jardineria (4%) i els serveis de menjar i begudes (2,2%). La resta de grups s’apropen més als valors de la mitjana de la ciutat.

Tota la informació detallada: https://lnkd.in/gFvqzkG