Sectors econòmics i FP a l’AMB. Sector Alimentari

L’objectiu d’aquests estudis és analitzar l’encaix entre els continguts formatius que s’imparteixen en els cicles formatius de la formació professional i les competències professionals requerides en el mercat i es proposa línies d’actuació en matèria de polítiques públiques per tal de resoldre les problemàtiques detectades. Les noves tecnologies han accelerat i modificat els procediments de producció i, al mateix temps, la interacció entre les unitats de producció i les persones. Aquesta adaptabilitat als canvis per part de les empreses i del mercat de treball és el que genera noves formes d’ocupació i d’adaptació als models curriculars de la FP inicial existents a les noves necessitats competencials dels professionals del sector. Es tracta d’un estudi impulsat per l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de l’empresa Nestlé.

Compartir