Sectors econòmics i FP a l’AMB. Sector Medi Ambient

L’estudi també situa les principals problemàtiques que dificulten una planificació de l’oferta de formació professional capaç de contribuir activament al desenvolupament dels sectors econòmics analitzats i proposa unes línies d’actuació en matèria de polítiques públiques que contribueixen a resoldre aquestes problemàtiques i a assentar les bases per a la creació de mecanismes efectius de detecció de necessitats de qualificació del capital humà en els sectors econòmics de la regió metropolitana de Barcelona. Es tracta d’un estudi impulsat per l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional amb el suport del Pla estratègic metropolità de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Compartir