El sector de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) a la província de Barcelona és un motor d’innovació i creixement constant. Amb una combinació d’art tradicional i noves tecnologies, les ICC estan en constant evolució, generant nous mercats i oportunitats per a professionals de diversos àmbits. 

Amb més de 8.000 empreses a l’AMB i 115.000 llocs de treball a la província de Barcelona, les ICC representen un sector vital per a l’economia local. El creixement de l’ocupació en aquest sector, un 17,4% en els últims 22 anys, demostra la seva importància creixent. 

La Formació Professional (FP) juga un paper clau en el desenvolupament de professionals qualificats per a les ICC. Amb més de 9.000 persones en formació a la Regió Metropolitana de Barcelona dins del sistema d’FP, aquest ofereix una preparació completa tant en aspectes tradicionals com en les últimes tecnologies emergents. 

Malgrat els reptes, com la integració de tecnologies emergents i la necessitat de relleu generacional, les ICC continuen sent un dels pilars de la cultura i la tradició a la regió. Amb iniciatives com la formació de nous professionals en àrees tradicionals, especialment en àrees com la d’artesans amb coneixements sobre patrimoni i la digitalització dels professionals del sector o la integració de nous softwares, s’espera donar resposta aquest reptes i evolucions del sector. 

Alguns projectes actuals d’àmbit metropolità amb un impacte significatiu en les ICC són Les Tres Xemeneies, el Districte Cultural de l’Hospitalet de Llobregat, el Festival Dansa Metropolitana i la Taula de Barcelona Creativa. 

El passat 22 d’abril es celebra l’acte de presentació d’aquest estudi amb la benvinguda a càrrec d’Anna Martín, tinenta d’alcaldia d’Educació, Cultura i Comunitat de l’Ajuntament del Prat. Seguidament, la nostra presidenta, Sara Berbel, exposa la dinàmica i l’impacte del sector, subratllant la seva evolució constant. Amb un 4% de teixit empresarial i 8000 empreses a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que generen 115000 llocs de treball, és evident que el sector cultural és un motor econòmic clau. A més, impulsat per les últimes tecnologies, aquest sector es diversifica cap a noves expressions de la creativitat en formats digitals, com ara la producció multimèdia, creant nous mercats i oportunitats. 

Gemma Badia, consellera delegada de política social i d’igualtat, destaca l’importància de la Formació Professional (FP) com a preparació essencial per al futur del sector cultural. 

Angel Tarriño, Javier Gracia i Victoria Sanjuan, autors de l’estudi i tècnics de l’Observatori de l’FP, aporten dades reveladores. L’FP té una presència significativa en l’àmbit cultural i s’està adaptant a les tendències del sector, com ara la digitalització, l’audiovisual, la intel·ligència artificial i la producció en 3D. A Barcelona, representa el 7% del total d’empreses, mentre que a l’AMB arriba al 4%. 

Javier Gracia aprofundeix en les tendències i els condicionants del sector, mentre Victoria Sanjuan destaca els perfils professionals més sol·licitats en diferents àmbits. Es fan diferents propostes d’acció, com potenciar la Formació Professional dual rotatòria, promoure els oficis artesanals amb competències digitals, i incorporar els avenços tecnològics en l’ensenyament i les pràctiques professionals entre d’altres. 

Tot seguit, el Sr. Juan Pedroche, director de l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona, el Sr. Ricardo González, docent a l’Institut La Mercè, la Sra. Pia Bosch, directora d’Administració i Recursos Humans del Teatre Lliure, i el Sr. Eduard Gil, director del Clúster Audiovisual de Catalunya, ofereixen les seves perspectives i reflexions sobre els reptes i les oportunitats que es presenten en aquesta taula rodona moderada per la nostra directora-gerent, Neus Pons Pena

Tanquem l’acte amb l’Ester Pujol, directora de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, que ens ofereix una visió integral dels diferents reptes que enfronta el sector: capital social, humà, econòmic, l’adopció de noves tecnologies i el reconeixement dels professionals. 

L’estudi: