El projecte “Programa de Formació i Inserció: Pràctiques Professionals”, liderat per XarxaFP (Associació de mobilitat internacional de l’Ajuntament de Barcelona), pretén millorar l’ocupabilitat i evitar la desvinculació del sistema educatiu de persones joves estudiants de PFI i suposa un pas endavant en la internacionalització dels programes de formació i inserció del nostre país. El passat dilluns 13 de juny va tindra lloc l’acte de cloenda del primer projecte a nivell estatal de mobilitat pel nivell educatiu de PFI al Salò de Cròniques  de l’Ajuntament de Barcelona.

L’acte va ser presidit pel regidor d’educació, el Sr.Pau Gonzàlez, la Sra. Marta Ortueta (de forma telemàtica), la directora de la Unidad de Formación Profesional del SEPIE, Ministerio de Universidades i la Sra. Maria Jesus Cervero, presidenta de la XarxaFP.

El Sr. Pau Gonzàlez, regidor d’educació de l’Ajuntament de Barcelona va obrir l’acte senyalant que el projecte ha estat un èxit per la implicació conjunta de les institucions, i per la implicació de totes les persones involucrades: equips directius, coordinadors/es de mobilitat, tutors del programes de formació i inserció.  El projecte respon a l’aposta que fa l’ajuntament per fer una mobilitat internacional més inclusiva a tots els nivells educatius i trencar amb la idea de que  l’Erasmus només és fa a la universitat.  Les pràctiques internacionals son importants per l’experiència professional, les competències lingüístiques però sobretot per les competències personals que són claus en el seu desenvolupament professional i personal (iniciativa, confiança, flexibilitat, organització, treball en equip, etc.).  projecte només és el començament d’un llarg camí que esperem sigui exitós i ple a tots els nivells. 

Finalmet el regidor va agraïr als centres d’FP per confiar en l’ajuntament en aquesta nova aventura, així com a les organitzacions XarxaFP, Fundació BCN Formació Professional, i els tècnics encarregats d’executar el projecte de forma més directe, pel seu compromís en el projecte i per tot el seu suport. 

Seguidament, la Sra.Marta Ortueta, va agrair a totes les institucions implicades per fer possible el desenvolupament del projecte. “Erasmus + és un programa fet per les persones, situacions personals, un programa que viu”, assenyalava la directora de la Unitat de Formació Professional del SEPIE. “Nosaltres, com a institucions podem animar i impulsar el programa, però és gràcies a vosaltres, als participants, que tots els Erasmus són possibles, sou els ambaixadors més importants.”

L’apertura de l’acte va acabar amb l’agraïment per part de la Sra.Maria Jesus Cervero presidenta de la XarxaFP, que explicà com portem gairebé 25 anys fomentant i potenciant la internacionalització de formació professional a Europa. “Puc dir amb orgull que els joves presentis avui aquí, sou la primera generació d’Erasmus dels Programes de Formació i Inserció. Sou la primera però estic segura que no sereu l’última i tenim molt clar que en un futur realitzar pràctiques Erasmus en un PFI ha de ser gairebé tan usual i quotidià com ho és avui dia realitzar-les en altres nivells educatius. Creiem que la paraula Erasmus no sols ha de ser propietat de les universitats i que la formació professional, en tots els seus nivells, té molt a demostrar i oferir a la societat,” finalitzà la presidenta de XarxaFP.

El projecte va destinat a persones joves amb menys oportunitats amb obstacles per motius socials, educatius i culturals que els dificulta l’accés al mercat de treball i parteix d’una anàlisi actualitzada de les necessitats comunes dels 13 centres d’FP que conformen el consorci promotor de la iniciativa, i de la voluntat de tots ells de començar a oferir oportunitats de mobilitat més inclusives per al seu alumnat de PFI.

Aquest inclou 3 mobilitats grupals de pràctiques professionals per a un total de 32 persones joves estudiants de PFI, a les ciutats de Lisboa (Portugal), Munic (Alemanya) i Tolosa (França) durant quinze dies.

Tot seguit, els tutors professors van explicar la seva experiència durant el transcurs del projecte així com la dels seus estudiants, una experiència molt positiva. Es va demanar  que es repetís i reproduís amb més assiduïtat. Els tutors dels centres Escola del Treball, INS Escola d’Hoteleria i Turisme  també van remarcar el seguit de competències que s’adquireixen o es reforcen amb aquest projecte: Competències bàsiques: competències d’accés al mercat de treball , (mobilitat, càlcul funcional i informàtica bàsica), coneixement d’anglès/francès), b) Competències transversals: adaptabilitat, aprendre a aprendre, comunicació, gestió de les emocions, iniciativa-autonomia, organització, responsabilitat i Competències tècniques i professionals segons perfil professional, vocabulari i llenguatge professional en anglès o francès, segons perfil professional-

L’acte finalitzà amb l’entrega del diploma  de reconeixement per part de regidor d’educació Pau Gonzalez  i de la presidenta de XarxaFP Maria Jesus Cervero.