La Fundació BCN Formació Professional ha organitzat una jornada per presentar el seu nou projecte pedagògic i innovador basat en l’intercanvi de coneixements sobre solucions innovadores en el camp de la sostenibilitat.

Aquest projecte anomenat “EU Water Challenge VET Lab” té com a objectiu implicar els aprenents i formadors europeus d’FP a identificar solucions innovadores basades en la natura per mitigar les conseqüències i els efectes de les inundacions i millorar la retenció d’aigua dins d’una ciutat europea imaginària, anomenada ‘Metròpoli’. Tant els aprenents com els formadors participaran en els primers premis internacionals d’FP per respondre a aquest repte social clau en el sector de la gestió de l’aigua.

L’empresa que llença el repte és Agbar, part del grup internacional Veolia, compromesa amb la transformació ecològica. La ciutat ‘Metròpoli’ és inventada i desenvolupada per Agbar i inclou una sèrie de funcions combinades d’una ciutat típica de Dinamarca, Bèlgica i Espanya per emular diferents contextos ambientals (els dels diferents centres participants) en una ciutat única.
Per tant, els estudiants d’FP participants hauran de ser creatius per resoldre una necessitat del món real aplicant l’enfocament d’aprenentatge basat en reptes (Challenge Based Learning ) i altres metodologies d’innovació oberta aplicades a l’FP, alhora que adquireixen coneixements més profunds i les habilitats necessàries per prosperar en un món canviant.
L’acte ha comptat amb la presència de destacats experts del sector i ha reunit representants d’empreses i entitats involucrades en el sector.

Entre els ponents hi havia Lluc Pejó, director de l’Escola de l’Aigua i director de talent d’Agbar i responsable de llançar el repte del projecte, la Sra. Anna Hernández, cap de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A més, Sol Bermejo, coordinadora del projecte per la Fundació BCN Formació Professional ha presentat l’EU Water Challenge VET Lab, i Gemma Sepúlveda, coordinadora de projecte d’innovació també de la Fundació ha presentat el  MetropolisFPLab, projecte que ha servit d’inspiració per escalar un projecte pedagògic d’FP basat en l’aprenentatge per reptes en l’àmbit europeu.


Durant la presentació del repte, experts en solucions de drenatge urbà han compartit els seus coneixements i experiències, incloent-hi l’explicació del que són les “solucions basades en la natura” per part d’Àngel Villanueva, director de resiliència i canvi climàtic d’Agbar. També es va presentar la ciutat ‘Metròpoli’ per Montse Lloch, Responsable de Comunicació de l’Escola de l’Aigua d’Agbar, explicant als participants quins eren els requisits bàsics amb els quals necessitaria comptar la ciutat fictícia creada pels participants.

La metodologia d’Aprenentatge Basada en Reptes (CBS), element pedagògic innovador que aporta el projecte i la plataforma virtual també han estat presentades per Joan Ras, de SDLI. La sessió s’ha tancat amb una dinàmica de grup per fomentar el treball en equip entre els estudiants per part Júlia Zivic i Gemma Sepúlveda, de la Fundació Barcelona Formació Professional.