El dia 27 d’abril, a la seu del Palau de Pedralbes de Barcelona, es varen lliurar els Premis FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la formació professional. Els Premis, que ja han arribat a la seva 4arta edició, engloben les categories següents:

a) Trajectòries individuals: reconeixement de les actuacions dutes a terme per persones físiques en l’exercici de les seves professions.

b) Trajectòries de centres formatius: reconeixement d’experiències notables dutes a terme per centres que imparteixen formació professional inicial o ocupacional.

c) Empreses i altres entitats: reconeixement de contribucions significatives a la construcció d’una formació professional de qualitat dutes a terme per entitats públiques i privades.

d) Premi a la recerca en el camp de la formació professional.

e) Bones pràctiques a la trajectòria individual de la persona usuària de centres de formació professional.