El dijous 14 de desembre de 2023 es va celebrar la taula de Formació i Ocupació del sector logística de l’AMB co-liderada per la Fundació BCN Formació Professional, AMB i Barcelona-Catalunya Centre Logístic. Entre els diversos punts abordats la Fundació va presentar els principals resultats de l’estudi  “L’estat actual i l’escenari futur de la logística i l’FP a Europa”, elaborat conjuntament amb Xarxa FP i que contempla el context de 8 regions europees en termes de generació, atracció i retenció de talent logístic.

Materials descarregables al següent enllaç: