El dia 18 de desembre es va reunir el Patronat de la Fundació BCN Formació Professional. A la reunió ja es van incorporar els nous patrons i patrones. La presidenta executiva va fer balanç de l’any 2023 comentant que s’han assolit els objectius proposats i que ja s’ha tancat el període en què es podia activar la mobilitat pendent de la covid.

També va plantejar reptes de futur en un moment en què la formació professional s’ha fet palesa com a fórmula d’ocupació de qualitat. Va demanar la col·laboració de tots els membres per tal que la Fundació i la Xarxa FP siguin aquest pont entre l’FP i el món laboral. Després d’un debat molt enriquidor es van aprovar el pressupost i les línies estratègiques 2024.