El dia 8 d’abril, a la sala d’actes de l’IMEB, es va reunir el Patronat de la Fundació. El punt bàsic de l’ordre del dia era l’aprovació dels comptes anuals 2023, que van ser aprovats per unanimitat. A la sessió es va fer balanç del primer trimestre del 2024 i es va obrir un enriquidor debat sobre l’actualitat de la formació professional, sobretot en el que fa respecte a la formació professional dual que arran de la nova llei d’FP ha de fer-se extensiva a tota l’FP. També es va parlar de tota la logística que acompanya a les mobilitats internacionals.