En aquest episodi, abordem l’experiència Erasmus des de la perspectiva d’un estudiant de formació professional (FP) que va realitzar les seves pràctiques a Finlàndia. Es desglossen els diferents aspectes de la seva experiència, des dels antecedents personals fins als beneficis de la internacionalització en l’FP.