L’estudi Construcció Sostenible en clau d’FP, impulsat per Barcelona Activa i elaborat per l’Observatori de la Fundació BCN Formació Professional, analitza les dinàmiques del sector de la construcció al territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per trobar un encaix entre el gap de talent al teixit productiu, la transició sostenible i digital i el rol de la formació professional (FP) com a vector qualificador. S’hi analitza la construcció com una cadena de valor que relaciona les activitats de l’edificació i l’obra civil, amb activitats com ara la instal·lació, el manteniment, la fusta, l’aigua, els residus o les energies, atesa l’estreta relació amb el desenvolupament sostenible.

Els nous paradigmes amb relació a la tecnologia, la digitalització, els materials i els processos constructius són, en conjunt, la motivació principal de l’elaboració d’aquest estudi, no només per la seva importància en la lluita contra el canvi climàtic, sinó per les oportunitats que ofereix per a la qualificació i potenciació del talent humà. Es detecten, en aquest sentit, diverses oportunitats laborals que impulsen la transició sostenible i digital, a través de nous projectes d’habitatge, obra pública, manteniment de l’edificació i millora de l’eficiència energètica.

L’estudi destaca la necessitat d’impulsar determinats canvis al sector per tal de potenciar l’atracció de talent, i així assolir una transició sostenible que no només farà més competitiva la construcció, sinó que és totalment necessària per poder adaptar-se als reptes climàtics del planeta.

Reforç de la mà d’obra qualificada

Sorgeixen perfils nous emergents amb especialitats d’energies renovables, economia circular o modelatge i impressions 3D. A més d’aquells oficis clàssics, entre els quals, delineants, paletes, caps d’obra, que requereixen reciclatge en el món laboral del present i futur. Es constata, així, que el sector encara té un ampli marge de desenvolupament en matèria de sostenibilitat i digitalització, i la necessitat de reforçar una mà d’obra qualificada allà on hi ha difícil cobertura de perfils, tal com apunten el teixit productiu i els experts. Esdevé, per tant, prioritari nodrir el sector de professionals que impulsin aquesta transició a la cadena de valor de la construcció.

Així, els agents de la cadena de valor transmeten que l’FP així com formacions de reskilling poden ser un vehicle vàlid per cobrir aquestes necessitats, ja que permeten fer una transició verda i digital cap a la qualificació de professionals de la construcció en aquells oficis que més ocupabilitat manifesten. L’adquisició de competències en ecodisseny, bioconstrucció o Smart Buildings en són alguns exemples.

Per dur a terme aquest estudi i conclusions en l’àmbit d’ocupació en la construcció, s’ha comptat amb la col·laboració 14 partners amb diferents vinculacions al món de la construcció: gremis, clústers, col·legis professionals, centres formatius, associacions i fundacions de suport al sector. Hi han participat 113 empreses, 14 docents d’FP de la família d’Edificació i Obra Civil i 15 experts de diverses baules de la cadena de valor de la construcció.

Accés a l’estudi: