Engeguem la 6ª edició del Projecte Singular Compeuropa, de la mà de Humboldt.

El projecte té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional a través de:

  • Una formació lingüística en llengua alemanya (de nivell 0 a nivell B1).
  • Visites a empreses de l’AMB.
  • Activitats socials, culturals i cíviques.
  • Tutorització individualitzada.
  • Programa de pràctiques professionals de 6 setmanes a Alemanya.
  • Contracte laboral de formació i aprenentatge del voltant de 12 mesos amb una empresa alemanya.
  • Homologació del títol català d’FP a Alemanya.

Al llarg dels mesos d’abril i de maig, les persones joves participants comecen les sessions d’orientació i la formació lingüística.

Així doncs, i seguint amb el programa, donem per comencades les activitats socioculturals del projecte de Singular!