El futur de les professions agrícoles està marcat per tecnologia puntera i mètodes alternatius de producció agroalimentària

  • La Fundació BCN Formació Professional ha presentat la dotzena publicació de la col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona” dedicada al sector agroalimentari.  
  • La investigació ha estat realitzada amb la col·laboració de Mercabarna i el suport de l’AMB i de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Els nous models agrícoles i la diversificació de la producció alimentària són les estratègies destacades per garantir la viabilitat de l’activitat. Igualment, s’imposa la necessitat de la terciarització de les explotacions agroalimentàries cap activitats transformadores i comercialitzadores de la matèria cultivada.

Barcelona, 1 de febrer 2022 – La seu de Mercabarna ha acollit aquest matí la presentació de l’estudi “Sector agroalimentari” de la col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional amb la col·laboració de Mercabarna i el suport de l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona. A l’acte hi han participat: Jordi Valls, director general de Mercabarna; Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB i presidenta de Mercabarna; Àngel Tarriño, coordinador de l’Observatori de l’FP; i Javier Gracia, tècnic de l’Observatori de l’FP. Així mateix, la cloenda de l’acte ha anat a càrrec de Hèctor Santcovsky, director de l’ àrea de desenvolupament social i econòmic de l’AMB.  

L’estudi subratlla que en el context actual de sostenibilitat, el model agroalimentari ha de virar cap a models més respectuosos amb el clima, on les innovacions tecnològiques, l’escurçament dels cicles i canals comercials dels productes agroalimentaris i els canvis d’actitud dels consumidors estan transformant el sistema agroalimentari gràcies a la digitalització del sector, l’agricultura sostenible i l’ampliació dels canals  de comercialització.

Perfils professionals similars, però amb noves habilitats.

Davant d’aquesta modificació en la forma de produir, els professionals del sector han de realitzar un esforç per incorporar els nous coneixements a la pràctica diària a través de la formació contínua i, al seu torn, el sistema de formació professional inicial ha de vetllar perquè els nous agricultors els tinguin ja assumits.

En esta línia, Javier Gracia, del Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional, ha explicat que “similars a altres sectors, l’agroalimentari està immers en un procés de transformació que afecta al conjunt dels seus perfils professionals pel que fa a competències relatives a la digitalització, tecnificació, sostenibilitat i estratègies comercials i de gestió empresarial”

Per adaptar els professionals als canvis del sistema de producció i gestió, cal potenciar la creació o readaptació dels cicles professionals per donar resposta a les necessitats de l’entorn productiu agroalimentari (mitjançant els mòduls específics amb hores de lliure disposició, treball per projectes i l’FP Dual). Tot i això, cal treballar per atendre amb l’oferta formativa els perfils professionals no coberts i amb alta demanda com l’especialització en arboricultura i els professionals en sistemes alimentaris sostenibles.

Repte del sector alimentari: el relleu generacional i la incorporació digital

Una de les realitats més mencionada és el grau d’envelliment dels productors, gairebé el 65% tenen més de 55 anys a la Regió Metropolitana de Barcelona, i la falta de relleu.  El resultat és l’abandonament progressiu de la superfície de cultiu, que ha estat atenuat per un cert retorn al camp arran de la crisi de 2008, però que no ha aconseguit capgirar la tendència.

L’estratègia passa ineludiblement per incentivar la professió agroalimentària entre els joves i generar una nova fornada de professionals amb formació adient per garantir l’èxit i la viabilitat de les explotacions, tal i com ha senyalat l’Àngel Tarriño, coordinador de l’Observatori de l’FP. Així mateix, cal promocionar accions per a la implantació digital i l’avantguarda tecnològica a les actuals explotacions per aconseguir nivells òptims de competitivitat amb criteris de sostenibilitat mediambiental.

Tal i como ha afirmat-destacat Hector Santcovsky la importància de la cadena agroalimentària a la regió metropolitana de Barcelona, que genera, en el seu conjunt, més de 100.000 llocs de treball a més de 10.000 empreses”, i ha remarcat l’aposta de l’AMB per disposar d’un sistema alimentari metropolità sòlid, integral, sostenible, competitiu, de proximitat i ecològic.

La presidenta de la Fundació BCN Formació Professional, Sara Berbel ha situat el sector agroalimentari com estratègic per garantir l’alimentació de qualitat a la ciutat. Berbel ha advertit “que el futur alimentari passa necessàriament per establir línies estratègiques per impulsar la formació i el sector agroalimentari per millorar l’eficiència del sistema alimentari en termes de sostenibilitat i garantia alimentària.”  

El director general de Mercabarna Jordi Valls afirma que “aquest estudi és molt important per empoderar els agricultors de proximitat des de la formació, davant dels reptes que planteja l’alimentació sostenible, que requereixen coneixement, innovació i tecnologia per afrontar un sector que ha esdevingut estratègic”.