El dia 11 de març, al Convent de Barcelona Activa, vàrem tenir la Comissió Plenària extraordinària del Consell municipal de la Formació Professional de Barcelona (CFPB).

A la reunió es va comentar l’esborrany de Decret d’Orientació Educativa, sobretot la inclusió de propostes del grup de treball d’acompanyament i orientació del propi Consell de l’FP.

També es va presentar la RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025. La presentació es va fer per part del Consorci d’Educació de Barcelona, remarcant la importància que té el Consell de l’FP en la planificació de l’oferta; de fet, el grup de treball de planificació ara és un grup estructural de Consell.