Els alumnes de CFGS d’higiene bucodental de l’Escola Túrbula realitzen pràctiques en situacions reals. Amb la realització d’aquestes pràctiques, s’implica als alumnes en una acció amb impacte social, ja que tracten normalment persones amb risc d’exclusió social.

Durant el curs acadèmic 2022-23 han iniciat un nou programa, que rep el nom de PROGRAMA DE MANTENIMENT I MILLORA EN LA SALUT BUCODENTAL A LES PERSONES GRANS, que està destinat a incrementar la salut bucodental de les persones de la tercera edat gràcies a la col·laboració de l’Institut Català de la Salut i de Serveis Socials de Catalunya.