Del 8 al 12 d’abril, un grup de professorat d’FP de diferents especialitats i centres de l’àrea metropolitana de Barcelona ha pogut participar al projecte d’innovació Pla Mesures Innovació a l’FP: Peer to peer at Omnia, a Finlàndia. 

El projecte d’innovació i mobilitat s’ha dut a terme per segon any consecutiu des de la Fundació BCN Formació Professional i amb la col·laboració del Programa Erasmus+. 

Es tracta d’un projecte que té per objectiu posar en valor els projectes d’innovació que desenvolupen els centres d’FP  i que han estat premiats en les nostres convocatòries del Pla de Mesures Innovació a l’FP al llarg de les 12 edicions. Tanmateix, es vol fomentar la transferència de coneixement entre centres de Formació Professional de diferents països de la UE que apostin per metodologies actives d’innovació i vetllin per la millora de la qualitat en l’FP. 

L’experiència ha estat molt positiva i enriquidora per al professorat participant, provinent d’àmbits ben diferenciats com Laboratori clínic i biomèdic; Química; Mecatrònica, fabricació additiva i fabricació intel·ligent; Cuina i gastronomia i Serveis socioculturals.