Empresa Simulada és un projecte d’innovació que busca complementar la formació amb un coneixement completament pràctic i potenciar les competències transversals de l’alumnat d’FP, per tal de facilitar la incorporació posterior al mercat laboral.

El projecte s’adreça a tots els centres i/o instituts de la ciutat de Barcelona que imparteixen els cicles formatius de grau mitjà i/o de grau superior de:

DESCARREGA LES BASES AQUÍ

Els centres interessats en participar d’aquest projecte, hauran d’enviar:
1. Formulari de sol·licitud seguint aquest enllaç
2. Carta de sol·licitud exposant el que es presenta, signada per la direcció del centre. La carta també s’haurà d’enviar mitjançant el formulari de sol·licitud.

Aquesta convocatòria entra en vigor el dia 5 de maig de 2021 i es podran presentar sol·licituds d’ajuts fins el dia 15 de juny de 2021.

La resolució de la convocatòria tindrà lloc la segona quinzena de juny de 2021.

Per qualsevol dubte respecte a la nova convocatòria pots contactar amb jcanalda@fundaciobcnfp.cat