La Fundació BCN Formació Professional, juntament amb la Xarxa Europea d’FP, UPC i la direcció i algunes empreses del Port de Barcelona vàrem participar en el “Congrés de les Amèriques sobre Educació Internacional” (CAEI), celebrat a Bogotà del 23 al 25 d’octubre de 2019, on presentàrem el Hub educatiu del Port de Barcelona com a exemple de bones pràctiques en educació superior. Aquest esdeveniment ens donà l’oportunitat d’aprofundir en la internacionalització de l’FP més enllà d’Europa, tant per a la mobilitat d’estudiants i professorat, com per al desenvolupament conjunt de projectes de coneixement i innovació.

En aquest sentit cal destacar una possible via de col·laboració amb SENATI, la institució tècnica de formació professional més gran del Perú que abasta tres nivells de formació: tècnic operatiu, professional tècnic i professional tecnològic i fomenta l’aprenentatge dual. Aquesta institució forma a més de 90,000 estudiants a l’any en més de 70 carreres tècniques avalades per un Comitè Nacional compost per representants de les indústries més importants del país. Els nostres contactes amb aquest organisme ens han permès establir les pautes per a signar un Memoràndum d’Entesa amb diferents línies de col·laboració.

La virtualitat com a línia estratègica actual i futura de col·laboració que les noves exigències de treball creades per la Covid 19 han accelerat fa que projectes com Metròpolis FP Lab, empreses simulades (juntament amb Fundació Inform) o les bones pràctiques dels Hubs de coneixement tinguin en aquest context una oportunitat renovada.