Dualiza i la Fundació BCN Formació Professional han endegat aquesta setmana el projecte “Anàlisi i reptes del sector sanitari i soci sanitari català en clau d’FP en el context COVID i de futur”. Una iniciativa per a dur a terme una anàlisi de la Formació Professional vinculada a aquests sectors, que permeti potenciar els currículums i itineraris formatius. L’objectiu del projecte, és donar resposta a les necessitats actuals i futures en l’entorn hospitalari i ambulatori, així com en el sector soci sanitari, vinculat a les cures d’alguns col·lectius, i posarà especial atenció en el paper de la digitalització i les noves tecnologies, considerats un vector de canvis clar en aquests sectors.

Aquesta iniciativa forma part de les activitats impulsades per la Fundació BCN Formació Professional i Fundació Bankia per la Formació Dual, dins del conveni que totes dues Institucions han subscrit amb l’objectiu de seguir promovent la Formació Professional.

El projecte permetrà realitzar una anàlisi de tendències sectorials en l’àmbit català, així com una prospectiva de perfils professionals de futur per a poder impulsar, més endavant,continguts formatius i perfils professionals en el sistema d’FP, que donin una major resposta als reptes i canvis socials, demogràfics i de l’entorn salut que se succeeixen en l’actualitat i que representen el futur.

Per a abordar aquesta tasca aquest dimarts s’ha constituït el consell assessor del projecte, format per entitats i persones reconegudes del sector, que tenen la missió d’acompanyar el procés i validar les eines de treball, continguts, i propostes que se’n deriven. Aquest consell assessor el formen:  Montserrat Blanes, directora de l’Institut Bonanova-PSMAR; Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundació Pilars per a l’Autonomia Personal; Lidia Llanço, del grup de recerca genètica (Gènere i TIC) de la UOC; Òscar Dalmau, gerent de la Unió Consorci i Formació i Vanessa Davey, investigadora del Vall d’Hebron (Hebron Research Institute, VHIR)/Parc Sanitari Pere Virgili.

Cal destacar que el projecte contempla la realització d’una enquesta, entre empreses i altres proveïdors de serveis del tercer sector, per a identificar tendències, necessitats formatives i perfils professionals emergents. La mateixa es dissenyarà i difondrà en col·laboració amb el grup assessor i altres figures clau del sector. A més, es duran  terme entrevistes a diverses persones expertes, usuàries i treballadores dels sectors sanitari i soci- sanitari. El projecte té previst publicar els resultats durant tardor de 2021 i a partir d’aquests, impulsar i acompanyar les mesures necessàries que es derivin.