En el marc del desplegament del seu Pla Director, durant el mes de març el Consorci d’Educació de Barcelona ha inaugurat dos nous instituts que passen a formar part de la Xarxa Be Pro.

El dia 9 de març es va inaugurar l’Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Barcelona, que integrarà tots els ensenyaments professionals de l’àmbit digital. També oferirà formació continuada gràcies al conveni que el Consorci d’Educació ha signat amb Barcelona Activa per col·laborar en la formació de la ciutadania, a més de posar l’agència de promoció econòmica municipal a disposició dels estudiants i els seus itineraris cap al món laboral. El nou centre s’ubicarà a les instal.lacions de l’edifici Media TIC i neix en un moment en que el món empresarial i de la tecnologia demanden nous professionals, sense perdre de vista la necessitat de superar la bretxa de gènere.

 I el dia 29 de març es va inaugurar l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona a la seu del Teatre Nacional de Catalunya. El centre integrarà totes les ensenyances professionals de les diferents disciplines que inclouen les arts escèniques. L’institut també forma part d’aquesta tipologia de centres focalitzats en els ensenyaments professionals amb una aposta d’espais flexibles i polivalents. S’està treballant en un conveni amb el Teatre Nacional de Catalunya amb diverses línies de col.laboració com la cessió d’espais, i el suport dels professionals del teatre al personal docent del centre.