Tribunes de reflexió entorn dels reptes de l’FP

La Fundació BCN Formació Professional i la Fundació Bancària “la Caixa” han establert un marc de col·laboració per dur a terme el projecte Tribunes de reflexió entorn als reptes de la Formació Professional seleccionat en el marc de la Convocatòria de propostes de Reflexió del Palau Macaya.

Objectiu del projecte: El projecte té l’objectiu de reflexionar a l’entorn dels reptes i el futur de la Formació Professional per als propers anys, amb la implicació i participació de tots els agents, concretant propostes de treball compartit.

Les tribunes de reflexió aprofundeixen en els principals reptes identificats ens els grups de discussió desenvolupats des de l’any 2017 posant en valor els aspectes que els diferents actors de l’àmbit de l’FP han considerat determinants per a l’establiment d’una formació més innovadora, vinculada a l’empresa, eficient i de qualitat, que ofereixi el màxim d’oportunitats a les persones, justa i equitativa.

Aquestes activitats han permès, a més a més, establir els punts forts, els punts febles, les oportunitats i les amenaces de l’FP actual, tot tenint com a referent les empreses de Barcelona i de l’àrea metropolitana, la inserció al món laboral de les persones que estudien FP i el desenvolupament econòmic d’aquest context territorial.

Compartir