Sectors econòmics i FP a l’AMB. Sector: Indústria 4.0

L’objectiu d’aquests estudis és analitzar l’encaix entre els continguts formatius que s’imparteixen en els cicles formatius de la formació professional i les competències professionals requerides pel mercat; així, es proposa un seguit de línies d’actuació en matèria de polítiques públiques per tal de contribuir en l’eficiència del sistema de la formació professional. La Indústria 4.0 és un sector estratègic per al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència. És un moment clau per analitzar el paper de la formació com a camí per promoure el canvi de paradigma que representa la Indústria 4.0. La transformació i evolució de la indústria generarà noves oportunitats d’ocupació més estables i de qualitat; conèixer la resposta que hi donarà la formació professional és el principal objectiu d’aquest estudi. Aquesta publicació ha estat coordinada i dirigida per l’Observatori de l’FP i amb la col·laboració de la Taula Sectorial de Formació Industrial en el marc dels 10 anys de la Fundació BCN Formació Professional.

Compartir