El Fòrum de ciutats amb Consell de la Formació Professional està conformat per 12 Consells de la Formació Professional, que representen a un total de 53municipis.

El curs passat el territori que abasta el Fòrum aglutinava prop del 70% de la matrícula de la Formació Professional inicial de Catalunya.

Després de finalitzar la preinscripció i matrícula a la Formació Professional inicial pel curs 2021-2022, hem pogut constatar que enguany hi ha hagut un important augment de demanda de places d’FP, especialment de Programes de Formació i Inserció Laboral-PFI i de Cicles Formatius de Grau Mig – CFGM. Una situació que s’agreuja any rere any davant un dèficit estructural de places.

Estimem que prop de 10.000 persones del territori que conforma el Fòrum, als quals caldrà sumar-hi la resta de ciutats del país, no podran accedir a una plaça dels CFGM. Cal sumar-hi també els centenars d’ alumnes que volen cursar PFI i tampoc ho podran fer.

És evident que l’impacte d’aquest desajust comportarà greus conseqüències a nivell social, cultural, educatiu i econòmic en els propers anys.

Des del Fòrum volem denunciar aquesta situació com a molt greu tenint en compte que el dèficit de places no és nou i que la problemàtica s’arrossega de fa alguns cursos. Part dels joves, impulsats per la necessitat de continuïtat formativa, en la que tant hem insistit, després de l’ESO;  sol·licitaran plaça per cursar batxillerat sense que tampoc  aquí hi hagi garanties d’accés. I, si ho fan, serà com a itinerari no triat amb les conseqüències negatives que això pot comportar. La més greu: abandonament prematur.

Malgrat existeixi un pic demogràfic, creiem que cal posar sobre la taula altres factors que ens porten a la situació actual, i que requereixen  una resposta  immediata:  crisi econòmica i social ( amb el conseqüent augment de les desigualtats socials),  i l’aposta cada vegada més ferma i arrelada per la Formació Professional.

Cal fer passos ferms cap a la implementació de la formació professional integral o formació professional al llarg de la vida; materialitzant-se amb la coordinació dels diferents subsistemes de la formació professional. Fem de la necessitat, una oportunitat.

En aquest sentit, des del Fòrum, ens posem a disposició per estudiar totes les vies possibles per augmentar l’oferta de places aquest curs 2021-2022 i així poder fer front a la demanda no atesa que ens porta a aquesta greu situació.

Fòrum de ciutats amb Consell de la Formació Professional

26 de juliol de 2021