El Consell de Formació Professional de Catalunya encarrega a la Fundació Barcelona Formació Professional un banc de bones pràctiques (BBP) en prospectiva i la confecció de la guia de prospectiva en FP a desplegar a tot el territori català.

Entre els objectius prioritaris de cara a la realització d’aquesta guia i BBP de prospecció en el marc de les prioritats per a l’impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals – Sistema FPCAT- volem destacar els següents:

a) establir un control de qualitat dels recursos de prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals, b) definir els estàndards de qualitat, metodològics i formals, c) recollir opinions d’experts i destinataris pel optimitzar el disseny i el desenvolupament de la guia.

Així mateix, ens proposem portar a terme una amplia tasca de difusió per donar a conèixer la guia i el model d’informe de prospecció.