El 29 de març, en el marc de la fira de Reus, té lloc l’acte formal de posta en marxa del Consell de la Formació Professional de la Ciutat. Els Consells de l’FP són espais de trobada de tots els agents que formen l’ecosistema de la formació professional; un espai de governança útil per impactar en el territori. En el marc de la nova llei d’FP, faciliten impulsar l’acreditació de competències professionals, la formació i l’orientació.

En el cas de Reus, és un ens de consens i participació dels sectors educatius i social i econòmic per impulsar l’FP de la ciutat.