Dijous passat 7 d’abril, la Fundació BCN Formació Professional i CaixaBank Dualiza han organitzat la presentació del seu estudi: “El sector sanitari i sociosanitari català en clau d’FP” amb la col·laboració de Barcelona Activa i Fundació “la Caixa”. L’acte ha tingut lloc al Caixaforum de Barcelona.

En aquest estudi es realitza una radiografia en clau d’FP de la situació actual al sector sanitari i d’atenció i cures a les persones grans i dependents. L’anàlisi efectuada ha implicat conèixer les característiques, dinàmiques i tendències del mercat de treball en aquests sectors i analitzar amb mirada prospectiva les necessitats formatives, per a poder millorar la diferent oferta d’FP associada.

Estudi complert: https://drive.google.com/file/d/1iEyhZnR4vHptcEqa1_f-eNukkEUZAsqG/view

La presentació va ser inaugurada per la presidenta executiva de la Fundació Sara Berbel Sánchez. “Després d’haver passat per una experiència com ha estat la crisi social i sanitària generada a arrel la pandèmia per COVID-19, avui més que mai som conscients de la radical importància que tenen el sector sanitari, soci sanitari i social”, va declarar Berbel donant obertura a l’acte. “Aquesta visibilitat i reconeixement s’ha traduït, entre altres coses, en el fet que la joventut que inicia estudis de professions mostri un interès creixent pel sector sanitari.” Berbel va acabar denotant que és imprescindible disposar de professionals qualificats/des en els àmbits de l’assistència, el diagnòstic i els tractaments sanitari i també professionals que puguin oferir atenció i cura de qualitat a les persones grans i dependents; d’aquí la importància de l’estudi que té com a principal objectiu identificar les necessitats formatives del mercat actual i futures.

Ángel L. Miguel Rodríguez, director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, seguidament ha explicat la necessitat d’aquest  estudi per tal de tenir un profund coneixament del sector convertint-se en una eina imprescindible en la presa de decisions necessaries per a la modificació d’aquest sector.


Juan Carlos Lauder López, director de CaixaBank Dualiza va subratllar que “la importància d’aquesta mena de recerques, que contribueixen a tenir un coneixement real de l’estat de molts dels nostres sectors i, en aquest cas, del sector més afectat durant la pandèmia i, per tant, més sotmès als canvis. Gràcies a aquesta anàlisi podem veure on estan els punts forts, les febleses i cap a on podem dirigir els nostres esforços per a aconseguir millores que es tradueixin en més i millors oportunitats per als nostres professionals i per a la nostra societat”. Lauder ha afegit que “per a tot això l’FP continua sent una formació clau, pel paper que ha de jugar en la capacitació dels professionals, en l’actualització de les competències dels qui ja treballen i en la formació de nous tècnics que assumiran funcions que encara estan per arribar”.

Rafael Bengoa, codirector del “ Institut de Salut i Estratègia (SI-Health)  va parlar sobre  la col·laboració i necessitat d’un model asistencial integrat. Bengoa va recalcar “la necessitat d’un processos tècnic especific per a traslladar a l’àmbit polític el cost d’un sistema sanitari integrat. Per a això, assenyala, la implementació política ha de fer-se des d’un nivell autonòmic. S’estàn avaluant experiències locals d’èxit on tots dos sistemes estàn integrats perquè pugui haver-hi un posterior finançament per part del govern. Aquesta evalución, continua Bengoa, vindria acompanyada d’una avaluació de la sostenibilitat d’aquests tipus de models.

L’estudi s’ha elaborat partir d’una enquesta en la qual han participat més de 250 organitzacions del sector i de 33 entrevistes i 4 grups de discussió amb diferents agents clau, explica la investigadora principal de l’estudi Ana Vicente. Àngel Tarrino Ruiz, responsable de l’Observatori de la FP de la Fundació BCN Formació Professional, ha exposat els principals desajustaments entre el mercat de treball i les diferents ofertes formatives: en relació a perfils professionals específics per als quals les titulacions actuals no ofereixen una preparació adequada ha emergit un escenari de “formacions no oficials” que és urgent regular. Tampoc està regulat a nivell de competències i la categoria professional d’aquests perfils professionals. La manca d’especialitats en el sistema d’FP acaba perjudicant els centres sanitaris que han de dedicar excessius recursos a la qualificació d’uns certs perfils. Així i tot, també ha explicat alguns dels principals actius del sector: l’alt reconeixement social del sector degut al COVID-19 així com un creixement rellevant de l’ocupabilitat de tots dos sectors a mitjà i llarg termini a causa de l’envelliment de la població. Tarriño acaba la seva intervenció destacant els nous perfils professionals d’FP que es necessitessin en el futur vegeu tècnics en: avaluació de control i qualitat; Bigdata, impressió 3D protètics, especialista en rehabilitació o auxiliar de gerontologia.

Mónica Moso Díez, responsable del Centre de Coneixement i Innovació de CaixaBank Dualiza va apuntar que és de vital importància desenvolupar una visió integral del sector sanitari i sociosanitari, veient les interconnexions i fomentant els fluxos d’informació, coneixement i professionals dins d’aquest marc sector de l’economia platejada.

Des del prisma de la FP alguns exemples de mesures són: la revisió de qualificacions, competències i funcions dels perfils professionals des del macro sector, la planificació estratègica i integral de l’oferta de la FP, el foment de la figura del professorat especialista, la vinculació dels centres d’FP a parcs sanitaris i sociosanitaris ( co n estades del professorat), la potenciació dels certificats de professionalitat i de la FP dual.

Finalment, Fabian Mohedano i Morales, president executiu de l’Agència Pública de la Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha tancat l’acte agraint tots els actors claus participants en l’estudi i, explicant la necessitat de la implementació de l’orientació 360 que està duent a terme l’agència per tal de proveir informació documentada sobre les demandes existents del mercat associades professions. Aquesta orientació, continuà Mohedano, comporta estudis de prospecció com aquest mateix estudi i orientació als orientadors en els resultats de les prospeccions per informar d’una forma més eficaces iactual al futur treballador. Finalitza donant les gràcies a la Fundació per lla seva tasca imprescindible com a un dels promotors claus de la Formació Professional.

Estudi complert: https://drive.google.com/file/d/1iEyhZnR4vHptcEqa1_f-eNukkEUZAsqG/view