SIGMA renova la seva col·laboració amb la Fundació BCN Formació Professional, que té com a missió fomentar la relació entre la formació professional i l’entorn econòmic i social, potenciant una formació integrada i al llarg de la vida, així com el foment de la seva internacionalització mitjançant la mobilitat internacional i la transferència de coneixement.

Com a empresa col·laboradora, SIGMA i la Fundació BCN FP continuen treballant junts per a potenciar la formació professional i la seva connexió amb l’entorn laboral, promovent així oportunitats de creixement i desenvolupament per als estudiants i professionals a Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com contribuir a fomentar la cultura del treball i l’esperit emprenedor, en línia amb el desenvolupament econòmic i social de la regió.