El passat 19 d’abril, a la Biblioteca Singuerlin Salvador Cabré, es va dur a terme la sessió formativa “Què requereix avui el món del treball”, sobre necessitats del món laboral per alumnat d’FP. El taller, que anava dirigit a alumnat de centres de la Zona Besòs, es va dur a terme amb la col·laboració d’ASENCAT.

Durant la sessió es van conèixer les exigències actuals del mercat laboral alhora que també es va presentar la oportunitat de mobilitat internacional a Alemanya a través del projecte Singular que gestiona la Fundació BCN Formació Professional.