En el marc del projecte Empresa Simulada, projecte d’innovació que busca complementar la formació amb un coneixement completament pràctic i potenciar les competències transversals de l’alumnat d’FP mitjançant la metodologia de la simulació, s’ha resolt favorablement la participació de 16 centres de Barcelona de cara el curs 2020-21. 

La metodologia de simulació es treballa gràcies a la col·laboració amb la Fundació Inform, impulsora del programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives).

Enhorabona a tots!