A la Jornada de Presentació de Resultats del Projecte Europeu Erasmus + Logistics VET Hub del 26 d’octubre, es van destacar els avenços i bones pràctiques en la Formació Professional (FP) logística a Europa. Diversos experts van presentar resultats, compartint informació clau sobre el futur de l’FP en el sector logístic. L’esdeveniment va culminar amb una sessió de preguntes i respostes i el tancament a càrrec del director general de Barcelona Activa.