Durant el mes d’octubre i novembre s’estan realitzant reunions amb els gerents i tècnics dels diferents districtes per explicar-los el contingut de la Mesura de govern “Pla 16-19”. Les reunions estan resultant molt profitoses, sobretot pel que fa a la planificació futura d’aquesta mesura de cara a la seva més que probable continuïtat. Recordem que aquesta Mesura de govern aprovada el passat dia 5 d’octubre en el Plenari de l’Ajuntament està enfocada al col·lectiu de joves que no han superat l’ESO i que tenen l’oportunitat de realitzar un programa de qualificació professional inicial en entitats de servei social i centres d’FP públics o privats per a conèixer una professió i encavalcar-se al sistema educatiu per a realitzar un cicle formatiu de grau mitjà. Aquesta mesura compta amb la participació de la Regidoria d’Educació i Universitats, l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, la Fundació BCN Formació Professional i més de 30 centres educatius i entitats de servei social de la ciutat.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>