Durant el mes de setembre, i gràcies a la col·laboració amb Xarxa FP, més d’una vintena d’estudiants i graduades en Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior de diverses famílies professionals, han iniciat les seves estades formatives a diferents ciutats europees.

Segur que l’estada marcarà la diferència en el seu futur professional!