Durant l’última setmana hem realitzat una estada formativa amb els equips directius de centres de Barcelona, l’AMB i Mataró per conèixer el sistema formatiu d’Estònia i el centre d’excel·lència en FP VOCO a la ciutat de Tartu.