La Fundació BCN Formació Professional vam assistir el 15 de febrer a la III Jornada FP i Empresa, organitzada pel Departament d’Educació a l’edifici del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya.  

En el decurs de la jornada es va parlar de la nova llei d’FP i es va presentar el nou catàleg de serveis de la Formació Professional.

Hi van haver diverses taules professionals:

  • Taula de representants de les patronals, els sindicats i la Formació Professional: Enfortint el vincle entre les empreses i la formació professional.
  • Taula d’empreses formadores de diferents sectors: L’ aprenent/a: el seu rol a l’empresa.
  • Taula sobre els serveis a les empreses: Sinergies institut-empresa per a la millora de l’ocupabilitat de l’alumnat.
  • Taula sobre els serveis d’innovació a les empreses: Des de l’organització a la innovació aplicada.

Van cloure la Jornada representants del Departament d’Educació.