Aquest mes d’octubre s’han incorporat  306 becaris/es d’FP dual a l’Ajuntament de Barcelona (en districtes, gerències i instituts municipals, escoles bressol municipals, consorci d’educació, fundació BCN FP) estudiants de 22 perfils professionals i de 25 centres d’FP de Barcelona.

L’FP dual es una modalitat en la qual els i les estudiants combinen la formació en el centre educatiu amb l’activitat pràctica a l’empresa (1.000 hores).

L’Ajuntament de Barcelona va ser pioner en apostar per l’FP Dual i es va  comprometre a impulsar la FP dual al 2013, recent entrenada la normativa que la regula. Durant aquests anys ha acollit 2.295 alumnes i  ha invertit més de 7M€ en la formació professional dual.